City Light Panoi

City light pano ili City light reklamna vitrina je proizvod koji je podjednako interesantan marketing agencijama (zakup i izdavanje city light panoa) kao i firmama koje šalju kupcu željenu informaciju na prilazu svom poslovnom objektu. Najčešće se koristi u reklamnim kampanjama, u situacijama kada se reklamne poruke često izmenjive.

U ponudi imamo jednostrane, dvostrane i roto city light panoe gde su jedna ili obe strane rotirajuće sa mogućnošću da svaka ima do 8 različitih poruka.