Reklame

U vreme kada je vizuelna komunikacija sa sadašnjim i budućim klijentima sve važnija trudimo se da Vam ponudimo optimalna rešenja.

Pored reklama ispred poslovnog objekta i reklama na fasadi nudimo Vam i kompletno obeležavanje unutrašnjosti Vašeg objekta. Proizvodni asortiman firme Totem čine: Totemi, svetleće reklame, city light panoi, bilbordi, 3D reklame, svetleći displeji, jarboli i zastave, info table, banderašice, promo pultovi…